Start
Ols

Ols


Występowanie: Tereny bagienne, z wysokim poziomem ody stojącej.

Gatunki drzew spotykane w olsach to olsza czarna, brzoza omszona, jesion wyniosły, sosna zwyczajna.
Podszyt tworzą czeremcha zwyczajna, kalina koralowa, kruszyna pospolita, wierzby.
W runie spotkać można m.in takie rośliny jak: pokrzywa zwyczajna, jaskier rozłogowy, wietlica samicza, tojeść bukietowa.zachylnik błotny, knieć błotna, ostrożeń warzywny.

Lasy te są trudno dostępne ze względu na duży stopień wilgotności gruntów.