Start
Lasy w Polsce

Lasy w Polsce  

Lasy w Polsce charakteryzują się roślinnością typowa dla strefy umiarkowanej. Powierzchnia lasów w Polsce wynosi obecnie ok. 28,7%.

W Polsce najwięcej jest lasów iglastych, w których dominuje sosna zwyczajna.

 

Gatunek drzewa     Udział w drzewostanie

sosna zwyczajna 69,4%
świerk                      6,0%
dąb                           6,0%
brzoza                      5,8%
olsza                        5,3%
buk                           4,1%
jodła                        2,5%

Średni wiek drzew w Polsce wynosi ok. 40-50 lat. Istnieje wiele egzemplazy drzew różnych gatunków mających pow. 70 lat.