Start
Lasotundra

Lasotundra


Występowanie: Obszary tundry.

Las ten charakteryzuje się występowaniem pojedynczych drzew.