Start
Lasostep

Lasostep


Występowanie: Umiarkowane rejony półkuli północnej.

Posiada roślinnośc leśną i stepową w zależności od strefy wilgotności i podłoża.