Start
Las monsunowy

Las monsunowy


Występowanie: Rejony podrównikowe. Południowa Azja, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa, Południowa AfryAfryka,ka, Indie, północna Australia.

Lasy te rosną na obszarach występowania kilkumiesięcznej pory deszczowej oraz suchej, na skutek monsunów. Liście są zrzucane w porze suchej.