Start
Lipowska: nowy rezerwat w województwie śląskim
Wojewoda Śląski uznał za rezerwat przyrody położony w gminach Ujsoły i Węgierska Górka obszar lasu o powierzchni blisko 63 ha. Głównym celem ochrony rezerwatu "Lipowska" jest zachowanie torfowisk z systemem oczek wodnych oraz fragmentów górnoreglowego boru świerkowego. Występujące w rezerwacie "Lipowska" zbiorowisko torfowiska wysokiego jest przyrodniczą osobliwością Beskidu Żywieckiego. Wraz z górnoreglowym borem świerkowym torfowiska stanowią siedliska o znaczeniu europejskim. Rezerwat "Lipowska" jest 64 rezerwatem przyrody utworzonym na terenie województwa śląskiego.
Czytaj całość...